Vi är en sektionsförening som arbetar för alla som studerar för att bli civilingenjör i datateknik eller läser ett datateknik-mastersprogram på Chalmers, totalt drygt 500 studenter. Vi vill att studenterna skall få en klar uppfattning om vad som väntar i arbetslivet, vilka företag som anställer dataingenjörer och vad dessa företag gör. Vi tror att den student som har koll på sådant också blir säkrare i sina utbildningsval och mer engagerad i sina studier.

Vi vill också hjälpa företag att sprida information om sig själva, komma i kontakt med rätt studenter och få inflytande över ingenjörsutbildningen. Vi vill öka det informella samarbetet och förbättra relationerna mellan studenter, akademi och företag.