Är du intresserad av att veta mer kring Saabs system för
Public Safety som hjälper polisen att bli mer effektiv, snabbare,
rädda liv och förhindra brott? Våra system ser till att ambulan-
ser kommer fram på bästa möjliga sätt samt att tunnelbanan
och bussarna kan köra med minsta möjliga störning.

Saab kommer till Chalmers och berättar mer om sina led-
ningssystem och det agila arbetssättet som ligger till grunden
för utvecklingen av mjukvaruprodukter av världsklass.

Public safety är en enhet inom Saab som växer kraftigt och
har en spännande framtid.

Lunchföreläsningen kommer hållas i HC3 den 19 maj, och de första 80 bjuds på pizza!