På Chalmers och inte minst på de datatekniska utbildningarna finns det många internationella studenter. Somliga av dessa är utbytesstudenter som läser en termin här. Många läser dock ett helt mastersprogram här (2 år). Dessa studenter är också medlemmar i Datateknologsektionen. Vi uppmanar därför företag att ha annonsering och events på engelska. Vi vet dock att det finns många företag som har svenska som företagsspråk eller som av säkerhetsskäl bara kan anställa svenska medborgare. Vi accepterar därför att man vill vända sig enbart till svensktalande studenter.